Apple เปิดตัว iPhone X

0
iPhone X อ่านว่า ไอโฟนเท็นหรือ 10 ซึ่งเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ 10 ปี Super Retina...

[รีวิว] สายการบินน้องใหม่ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VietJet)

0
สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (Thai VietJet Air) เป็นสายการบินน้องใหม่ที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา...

Apple/iPhone

Apple เปิดตัว iPhone X

0
iPhone X อ่านว่า ไอโฟนเท็นหรือ 10 ซึ่งเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ 10 ปี Super Retina...

Wedding

Muslim

Political Science

[รัฐศาสตร์] สหรัฐอเมริกาเลือกตั้งประธานาธิบดีกันอย่างไร

0
ช่วงนี้กำลังมีข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าเขาเลือกตั้งกันยังงัย เพราะฟังจากในข่าวแล้วดูซับซ้อนหลายขั้นตอนจัง (ซับซ้อนหลายขั้นตอนจริงๆ) งั้นมาเริ่มทำความเข้าใจระบอบการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกากันครับ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบมีประธานาธิบดี เป็นประมุขของรัฐ (Head of state)...

Review

LATEST POSTS

MOST POPULAR

RECOMMEND