สลามัตฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1444

Eid Al-Fitr Mubarak

‎تقبل الله منا ومنكم

ตะก๊อบบะลัลลอฮุ มินนาวะมินกุม

สลามัตฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1444

ผิดพลาดประการใด ขอมาอัฟ (ขออภัย) ครับ

www.dulloh.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here