หน้าแรก มุสลิม สถานที่ละหมาด

สถานที่ละหมาด

จำเป็น (วายิบ) สำหรับมุสลิมใน 1 วันจะต้องละหมาด 5 เวลา ถ้าหากเราต้องเดินทางหรือออกนอกสถานที่ มัสยิด ห้องละหมาด สถานที่ละหมาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง