การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน

  1. บรรดาชายที่เข้าสู่ชีวิตครอบครัวนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
  • ร่างกาย
  • จิตใจ
  • ความรู้สึก
  • สังคม
  • จริยธรรม
  • อายุ
  1. ควรมีทรัพย์สินหรือหน้าที่การงานที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตามความเหมาะสม
  2. มีความรู้ด้านศาสนาและด้านการประกอบอาชีพตามสมควร
  3. มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ที่มา : หนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) หน้า 20

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here