ฮาลาล

สำหรับมุสลิมแล้ว อาหารที่อนุมัติให้กินได้นั้นต้องฮาลาล ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น