Tag: nikah

องค์ประกอบของการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

0
องค์ประกอบของการแต่งงาน ชาย ว่าที่สามี หญิง ว่าที่ภรรยา วาลี (ผู้ปกครองของหญิง) คำกล่าว ทำสัญญา อิญาบ จากวาลีหรือผู้แทน คำกะบูล จากฝ่ายชาย หรือผู้แทน พยานที่เป็นเพศชาย 2...

สิทธิ หน้าที่ของสามี – ภรรยาในอิสลาม

0
สิทธิของสามี - ภรรยาได้รับร่วมกัน สามี - ภรรยามีสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ครองในครอบครัว ศาสนาได้อนุมัติให้ชาย หญิงทั้งคู่ได้เป็นสามี - ภรรยาได้ถูกต้อง สามารถใช้อำนาจปกครอง ดูแล ควบคุมบุตรหลานของตนที่อายุยังไม่ครบ 18...

จุดประสงค์/เป้าหมายการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

0
จุดประสงค์/เป้าหมายการแต่งงานในอิสลาม เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านรอซูลมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้ใดขัดขืนฝ่าฝืนนั้นถือว่ากระทำความผิด และกำลังแหวกออกจากแนวทางของรอซูล การแต่งงาน (สมรส) นั้นเป็นพื้นฐานและส่วนหนึ่งจากสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์และเป็นแนวทางของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ท่านศาสดาทรงห้ามจากคุณลักษณะเป็นโสด ไม่ยอมแต่งงาน เพราะการแต่งงานนั้นจะทำให้จิตใจมีสมาธิมากขึ้น...

บทบัญญัติการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

2
บทบัญญัติการแต่งงาน การแต่งงาน (นิกะห์) หมายถึง การใช้ชีวิตคู่ระหว่างสองเพศ หรืออีกนิยามหนึ่งเรียกว่า การร่วมเพศ สำหรับในทางบทบัญญัตินั้นหมายถึง การทำสัญญาผูกมมัดระหว่างสองเพศเพื่ออนุญาตให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยมีคำสัญญาที่ถูกกำหนดหรือมีความหมายที่เข้าใจ อิสลามส่งเสริมให้แต่งงาน จากอัลกุรอาน ซูเราะฮ์อันนูร อายะฮ์ที่...

การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

0
การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน บรรดาชายที่เข้าสู่ชีวิตครอบครัวนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ ร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก สังคม จริยธรรม อายุ ควรมีทรัพย์สินหรือหน้าที่การงานที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตามความเหมาะสม มีความรู้ด้านศาสนาและด้านการประกอบอาชีพตามสมควร มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่มา : หนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) หน้า 20

ดุอาอ์ คำอวยพรแก่คู่บ่าวสาว งานมงคลสมรส (วาลีมะฮ์)

1
ดุอาอ์ คำอวยพร بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير Baraka Allahu...

คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์)

0
คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล   ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์)