หน้าแรก Tags มุสลิม

Tag: มุสลิม

องค์ประกอบของการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

องค์ประกอบของการแต่งงาน ชาย ว่าที่สามี หญิง ว่าที่ภรรยา วาลี (ผู้ปกครองของหญิง) คำกล่าว ทำสัญญา อิญาบ จากวาลีหรือผู้แทน คำกะบูล จากฝ่ายชาย หรือผู้แทน พยานที่เป็นเพศชาย 2...

สิทธิ หน้าที่ของสามี – ภรรยาในอิสลาม

สิทธิของสามี - ภรรยาได้รับร่วมกัน สามี - ภรรยามีสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ครองในครอบครัว ศาสนาได้อนุมัติให้ชาย หญิงทั้งคู่ได้เป็นสามี - ภรรยาได้ถูกต้อง สามารถใช้อำนาจปกครอง ดูแล ควบคุมบุตรหลานของตนที่อายุยังไม่ครบ 18...

จุดประสงค์/เป้าหมายการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

จุดประสงค์/เป้าหมายการแต่งงานในอิสลาม เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านรอซูลมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้ใดขัดขืนฝ่าฝืนนั้นถือว่ากระทำความผิด และกำลังแหวกออกจากแนวทางของรอซูล การแต่งงาน (สมรส) นั้นเป็นพื้นฐานและส่วนหนึ่งจากสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์และเป็นแนวทางของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ท่านศาสดาทรงห้ามจากคุณลักษณะเป็นโสด ไม่ยอมแต่งงาน เพราะการแต่งงานนั้นจะทำให้จิตใจมีสมาธิมากขึ้น...

บทบัญญัติการแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

บทบัญญัติการแต่งงาน การแต่งงาน (นิกะห์) หมายถึง การใช้ชีวิตคู่ระหว่างสองเพศ หรืออีกนิยามหนึ่งเรียกว่า การร่วมเพศ สำหรับในทางบทบัญญัตินั้นหมายถึง การทำสัญญาผูกมมัดระหว่างสองเพศเพื่ออนุญาตให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยมีคำสัญญาที่ถูกกำหนดหรือมีความหมายที่เข้าใจ อิสลามส่งเสริมให้แต่งงาน จากอัลกุรอาน ซูเราะฮ์อันนูร อายะฮ์ที่...

การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) ในอิสลาม

การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน บรรดาชายที่เข้าสู่ชีวิตครอบครัวนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ ร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก สังคม จริยธรรม อายุ ควรมีทรัพย์สินหรือหน้าที่การงานที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตามความเหมาะสม มีความรู้ด้านศาสนาและด้านการประกอบอาชีพตามสมควร มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่มา : หนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) หน้า 20

ดุอาอ์ คำอวยพรแก่คู่บ่าวสาว งานมงคลสมรส (วาลีมะฮ์)

ดุอาอ์ คำอวยพร بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير Baraka Allahu...

คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์)

คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล   ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์)  

เมื่อผมจะแต่งงาน…

  เมื่อผมจะแต่งงาน...รู้สึกตื่นเต้น!

LATEST POSTS

MOST POPULAR

RECOMMEND