Tag: ios15

iOS 15

iOS 15 มาแล้ว…มีอะไรใหม่บ้าง ?

0
FaceTime เสียงตามตำแหน่งทำให้ฟังเหมือนกับว่าทิศทางเสียงของคนในสายเหมือนกับตำแหน่งของคนนั้นที่แสดงอยู่บนหน้าจอในการโทร FaceTime แบบกลุ่ม (iPhone XS,...