พาเที่ยวประเทศลาว ​EP.3 เดินทางด้วยรถประจำทาง (รถทัวร์)

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังประเทศลาวด้วยรถประจำทาง (รถบัส) นับว่าได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากราคาประหยัดและสามารถเข้าได้จากด่านชายแดนหลายจุด สำหรับเส้นทางหลัก ได้แก่ การเดินทางไปลาวเหนือจากภาคเหนือของไทย ดัวยรถบัสกรุงเทพฯ – เชียงของ และจากภาคอีสานด้วยรถบัสกรุงเทพฯ – หนองคาย, กรุงเทพฯ – อุดรธานี ส่วนการเข้าสู่ลาวใต้สามารถใช้เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี, กรุงเทพ – นครพนม และกรุงเทพฯ – มุกดาหาร

เส้นทางเดินรถ (ตรง) จากไทยไปลาว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ลงนามร่วมกับผู้ให้บริการด้านคมนาคมในลาว เปิดเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศจากไทยไปลาวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 4 เส้นทาง ได้แก่

 1.กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์

เดินทางด้วยรถปรับอากาศ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. และออกจากเวียงจันทน์เวลา 18.00 น. ค่าโดยสาร 900 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง

2.อุดรธานี – หนองคาย – เมืองวังเวียง

เดินทางด้วยรถปรับอากาศ ออกจากอุดรธานีเวลา 08.00, 16.00 น. และออกจากวังเวียง 08.00, 12.00 น. ค่าโดยสาร 320 บาท ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง (สามารถจอดรับผู้โดยสารได้ที่หนองคาย

3.กรุงเทพฯ – เมืองปากเซ

เดินทางด้วยรถปรับอากาศ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 21.00 น. และออกจากปากเซ เวลา 16.00 น. ค่าโดยสาร 900 บาท ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง (แวะจอดที่อุบลราชธานีและด่านวังเต่า

4.เชียงราย – อำเภอเชียงของ – แขวงบ่อแก้ว

เดินทางด้วยรถปรับอากาศ ค่าโดยสาร 220 บาท ใช้เวลา 4 ชั่วโมง เปิดให้บริการวันละ 12 เที่ยว (ไป 6 กลับ 6) นอกจากนี้ยังมีรถเวียน (Shuttle Bus) ค่าโดยสาร 20 บาท ให้บริการอีกวันละ 8 เที่ยว โดยเริ่มเดินรถเมื่อสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 สร้างเสร็จ

รถโดยสารระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์
รถโดยสารระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์

เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงของ (ห้วยซาย)

เนื่องจากการนั่งรถเส้นนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน (จากกรุงเทพฯ ประมาณ 12 ชั่วโมง) จึงควรออกเดินทางในเวลากลางคืน เพื่อให้ไปถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในตอนเช้าพอดี จากนั้น ก่อนนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองห้วยซ้าย (แขวงบ่อแก้ว) เมื่อผ่านด่านฯ แล้วต้องซื้อตั๋วเรือ (ช้า-เร็ว) หรือรถแถวๆด่านเพื่อไปยังเมืองปากแบงหรือหลวงพระบาง โดยเส้นทางนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวลาวเหนือ เช่น แขวงอุดมไซ แขวงพระบาง แขวงหลวงน้ำทา ฯลฯ รวมถึงคนที่ต้องเดินทางจากภาคเหนือของไทยไปลาว และคนที่จะผ่านแขวงหลวงน้ำทาไปยังชายแดนประเทศจีน

ตารางเวลาเดินรถ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงของ (ห้วยซาย)

บริษัท ประเภทรถ รอบเวลา ราคา
สมบัติทัวร์ โทร. 0-2936-2495-9 รถปรับอากาศ ชั้น 1 07.00, 17.00, 17.30, 18.20, 19.20, 19.30 19.50, 20.30 น. 581 บาท
รถปรับอากาศ ชั้น 2 06.30, 09.30, 12.15 น. 475 บาท
รถนอนพิเศษ 20.30 น. 904 บาท
สยามเฟิสต์ โทร. 0-2954-3601-7 รถปรับอากาศ ชั้น 1 18.30, 19.20 น. 576 บาท
รถปรับอากาศ VIP 19.00, 19.20, 19.30, 19.30, 19.50, 20.00 น. 672 บาท

หมายเหตุ : บริษัทที่แนะนำเป็นเพียงบางส่วนที่ได้รับความนิยมเท่านั้น (ยังมีบริษัทที่ไม่ได้กล่าวอีกมาก) นอกจากนี้ค่าโดยสารและเวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนใช้บริการควรสอบถามเพิ่มเติมทุกครั้ง)

เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย (เวียงจันทน์)

ถึงแม้เส้นทางนี้จะใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าเส้นทางแรก แต่ก็ใช้เวลาประมาณ 9-10 ชั่วโมง จึงควรเดินทางกลางคืนเพื่อให้ไปถึงจังหวัดหนองคายตอนเช้า จะได้นั่งรถบัสระหว่างประเทศ (International Bus) ไปลงที่ตลาดเช้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งรถจากหนองคายไปนครหลวงเวียงจันทน์นี้มีรอบ 07.30, 09.30, 12.40, 14.30, 15.30 และ 18.00 น. ค่าโดยสารประมาณ 55 บาท

นอกจากนี้เรายังสามารถนั่งรถตุ๊กๆ หรือสามล้อ ไปลงที่ด่านมิตรภาพไทย – ลาว โดยหลังจากทำเรื่องเข้าเมืองเสร็จแล้วก็ซื้อตั๋วมินิบัส (ค่าโดยสาร 20 บาท) ที่เคาน์เตอร์ใกล้กับช่องเข้าประเทศ เพื่อข้ามไปยังด่านเวียงจันทน์ จากนั้นนั่งรถตุ๊กๆ รถสองแถว หรือรถบัสเข้าไปในตัวเมืองอีกต่อ ส่วนคนที่เดินทางผ่านด่านนอกเวลาทำการ ต้องเสียค่าล่วงเวลาตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

ตารางเวลาเดินรถ เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย (เวียงจันทน์)

บริษัท ประเภทรถ รอบเวลา ราคา
รุ่งประเสริฐทัวร์ โทร. 0-2936-3639 รถนอน VIP 20.25 น. 700 บาท
ชาญทัวร์ โทร. 0-2618-7418-20 รถนอน VIP 32 ที่นั่ง 07.00, 08.30, 19.30 20.15, 21.00, 21.45 น. 450 บาท
เชิดชัยทัวร์ โทร. 0-236-0611 รถปรับอากาศ ชั้น 1 20.30 น. 412 บาท
ขนส่ง (บขส.) โทร. 1490 www.transport.co.th รถ VIP 20.30 น. 700 บาท
รถปรับอากาศ ชั้น 1 21.40 น. 450 บาท
รถปรับอากาศ ชั้น 2 20.30 น. 350 บาท

หมายเหตุ : บริษัทที่แนะนำเป็นเพียงบางส่วนที่ได้รับความนิยมเท่านั้น (ยังมีบริษัทที่ไม่ได้กล่าวอีกมาก) นอกจากนี้ค่าโดยสารและเวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนใช้บริการควรสอบถามเพิ่มเติมทุกครั้ง)

เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี (ปากเซ)

สำหรับคนที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าสู่ลาวใต้ สามารถนั่งรถทัวร์ประมาณ 8 – 9 ชั่วโมงไปจังหวัดอุบลราชธานี (แนะนำรอบกลางคืน จะได้ไปถึงเช้าพอดี) จากนั้นเดินทางจากสถานีขนส่งอุบลราชธานีไปยังเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ด้วยรถบัสระหว่างประเทศที่มีเฉพาะเวลา 09.30 น. (ปกติจะมีรอบเดียว) ค่าโดยสาร 200 บาท โดยรถบัสจะไปจอดที่สถานีขนส่ง VIP ปากเซ ซึ่งอยู่หลังตลาดหลัก 2 ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ส่วนรถขากลับจากสถานีขนส่ง VIP ปากเซ มาสถานีอุบลราชธานีมีเฉพาะรอบ 15.30 น.)

นอกจากนี้เรายังสามารถนั่งรถตู้จากสถานีขนส่งไปด่านช่องเม็ก (วังเต่า) ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. ค่าโดยสาร 100 บาท จากนั้นค่อยนั่งรถสองแถว ค่าโดยสารประมาณ 50 – 60 บาท หรือรถตู้ ค่าโดยสารประมาณ 80 บาท ไปลงที่ตลาดดาวเรืองในตัวเมืองปากเซ ก่อนต่อรถสามล้อหรือตุ๊กๆ เข้าที่พัก (ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 50 บาท) โดยคิวรถสองแถวหรือรถตู้อยู่ไม่ไกลจากด่านฝั่งลาว แต่บางครั้งคนขับจะรถผู้โดยสารให้เต็มก่อนจึงออกรถ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

ตารางเวลาเดินรถ เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี (ปากเซ)

บริษัท ประเภทรถ รอบเวลา ราคา
นครชัยแอร์ โทร. 0-2936-0009 www.nca.co.th รถ Gold Class 32 ที่นั่ง 08.15, 09.30, 13.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.15, 21.30 น. 552 บาท
รถ First Class 10.15, 21.45 น. 736 บาท
พิบูลทัวร์ โทร. 0-2936-0956 (ไปถึงด่านช่องเม็ก) รถปรับอากาศ ชั้น 1 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 น. 441 บาท
ขนส่ง (บขส.) โทร. 1490 www.transport.co.th รถ VIP 21.00 น. 736 บาท
รถปรับอากาศ ชั้น 1 20.30, 21.15 น. 472 บาท

หมายเหตุ : บริษัทที่แนะนำเป็นเพียงบางส่วนที่ได้รับความนิยมเท่านั้น (ยังมีบริษัทที่ไม่ได้กล่าวอีกมาก) นอกจากนี้ค่าโดยสารและเวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนใช้บริการควรสอบถามเพิ่มเติมทุกครั้ง)

เส้นทางกรุงเทพฯ – มุกดาหาร (สะหวันนะเขต)

การเดินทางเข้าสู่ลาวใต้ที่แขวงสะหวันนะเขต สามารถนั่งรถทัวร์ประมาณ 10 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร และจากสถานีขนส่งมุกดาหาร จะมีรถบัสระหว่างประเทศ (ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2) ไปถึงขนส่งสะหวันนะเขตเมืองไกสอน พมวิหาน ได้ตั้งแต่เวลา 01.30 – 17.00 น. ค่าโดยสาร 50 บาท

ส่วนคนที่ต้องการพักหรือเดินเที่ยวชมวิวริมฝั่งโขง (แคมโขง) สามารถนั่งเรือข้ามฟากจากด่านฯ มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ในราคา 50 แต่เนื่องจากต้องอ้อมสันดอนกลางแม่น้ำโขง จึงใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร (โดยเฉพาะหน้าแล้ง) ปัจจุบันผู้คนนิยมข่ามทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 มากกว่า

ตารางเวลาเดินรถ เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี (ปากเซ)

บริษัท ประเภทรถ รอบเวลา ราคา
เชิดชัยทัวร์ โทร. 0-236-0611 รถปรับอากาศ ชั้น 1 40 ที่นั่ง 06.30, 20.00 น. 488 บาท
ขนส่ง (บขส.) โทร. 1490 www.transport.co.th รถปรับอากาศ ชั้น 1 50 ที่นั่ง 20.35, 20.50 น. 490 บาท
รถ VIP 32 ที่นั่ง 20.30, 21.30 น. 762 บาท

หมายเหตุ : บริษัทที่แนะนำเป็นเพียงบางส่วนที่ได้รับความนิยมเท่านั้น (ยังมีบริษัทที่ไม่ได้กล่าวอีกมาก) นอกจากนี้ค่าโดยสารและเวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนใช้บริการควรสอบถามเพิ่มเติมทุกครั้ง)

เส้นทางกรุงเทพฯ – นครพนม (ท่าแขก)

การเข้าสู่ลาวใต้ทางจังหวัดนครพนม นับเป็นอีกเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยเราสามารถนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพฯ ประมาณ 10 – 12 ชั่วโมง เพื่อให้ไปถึงสถานีขนส่งนครพนมในตอนเช้า จากนั้นต่อตุ๊กๆ อีกประมาณ 50 ยาท ไปยังชายแดนริมฝั่งโขง ก่อนนั่งรถข้ามฟากไปยังด่านท่าเรือ – ท่าแขก (แขวงคำม่วน) เรือมีตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ค่าโดยสารราคา 50 บาท นอกจานี้ยังสามารถข้ามผ่านทางสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน ได้อีกด้วย

ตารางเวลาเดินรถ เส้นทางกรุงเทพฯ – นครพนม (ท่าแขก)

บริษัท ประเภทรถ รอบเวลา ราคา
เชิดชัยทัวร์ โทร. 0-236-0611 รถปรับอากาศ ชั้น 1 19.00, 20.30 น. 592 บาท
แสงประทีปเดินรถ โทร. 0-2936-0321 รถปรับอากาศ ชั้น 1 08.30, 19.15 น. 529 บาท
รถ VIP 19.30 น. 617 บาท
รถ VIP 32 ที่นั่ง 20.30, 21.30 น. 762 บาท
ชัยสิทธิ์
โทร. 0-2936-2781
รถปรับอากาศ ชั้น 1 18.30, 19.30, 20.30 น. 592 บาท

หมายเหตุ : บริษัทที่แนะนำเป็นเพียงบางส่วนที่ได้รับความนิยมเท่านั้น (ยังมีบริษัทที่ไม่ได้กล่าวอีกมาก) นอกจากนี้ค่าโดยสารและเวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนใช้บริการควรสอบถามเพิ่มเติมทุกครั้ง)

เส้นทางจากภาคอีสาน – เวียงจันทน์

สำหรับคนที่ต้องการเดินทางจากจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน (นอกเหนือจากที่แนะนำไปแล้ว) หรือคนที่จะนั่งเครื่องบินโลว์คอสต์จากจังหวัดอื่นๆในประเทศมาลงจังหวัดใกล้เคียงชายแดนไทย – ลาว สามารถนั่งรถบัสระหว่างประเทศข้ามไปยังฝั่งเวียงจันทน์ได้ โดยรถบัสที่ให้บริการจากสถานีขนส่งของจังหวัดอื่นๆ จะมีรอบเวลาดังนี้

เส้นทาง ประเภทรถ รอบเวลา ราคา
อุดรธานี – เวียงจันทน์ รถปรับอากาศ ชั้น 2 08.00, 10.30, 11.30, 14.00, 16.00, 18.00 น. 80 บาท
ขอนแก่น – เวียงจันทน์ รถปรับอากาศ ชั้น 2 08.15, 14.15 น. 180 บาท
หนองคาย – เวียงจันทน์ รถปรับอากาศ ชั้น 2 07.30, 09.30, 12.40, 14.30, 15.30, 18.00 น. 55 บาท

หมายเหตุ : ค่าโดยสารและเวลาเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ก่อนใช้บริการควรสอบถามเพิ่มเติมที่สถานีแต่ละแห่ง หากเป็นนอกเวลาทำการและวันหยุดต้องชำระค่าล่วงเวลาทำการตรวจคนเข้าเมืองอีกคนละ 50 บาท

รถทัวร์ นครหลวงเวียงจันทน์ - อุดรธานี
รถทัวร์ นครหลวงเวียงจันทน์ – อุดรธานี

เว็บไซต์จองตั๋วรถทัวร์และดูตารางเวลาเดินรถ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here